Należność z udziału w zyskach spółki kapitałowej nie jest dochodem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, który korzysta ze zwolnienia podatkowego. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Wspólnik spółki komandytowej spytał ministra finansów, czy wypłata niepodzielonych zysków, wypracowanych jeszcze przez spółkę z o.o., jest objęta zwolnieniem podatkowym, które ma zastosowanie do dochodów firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE).
Zezwolenie na działalność w SSE w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych uzyskała spółka z o.o.