Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku z 1317 zł do 1386 zł oznacza wzrost kar za przewinienia podatkowe. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym przy obliczaniu wysokości kar grzywny za wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe wykorzystuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia. Im jest ono wyższe, tym wyższe kary grożą nieuczciwym podatnikom. Grzywna za wykroczenia określana jest kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w przyszłym roku wyniesienie od 138,6 zł do 27 720 zł. W przypadku kary najwyższej będzie to wzrost o 1380 zł (dziś grzywna za wykroczenia wynosi od 131,7 zł do 26 340 zł).

Maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym wzrośnie z 2634 zł do 2772 zł, a zatem będzie wyższa o 138 zł.

Kara grzywny za przestępstwa skarbowe określana jest w stawkach dziennych. Także i w tym przypadku na wysokość kary wpływa wskaźnik minimalnej pensji. Wysokość jednej stawki nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Ponieważ liczba stawek dziennych może wynosić od 10 do 720, najniższa grzywna za przestępstwo wyniesienie 462 zł (wzrost o 23 zł), a maksymalna 13 305 600 zł (wzrost o 662 400 zł).

Z drugiej strony wzrost płacy minimalnej wpływa na zwiększenie tzw. ustawowego progu między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Ustawowy próg stanowiący kwotę uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku wzrośnie z 6585 zł do 6930 zł (pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że podatnicy częściej poniosą łagodniejszą karę przewidzianą dla wykroczeń skarbowych.