Czy zapomogę z funduszu związkowego objąć PIT

Podatniczka otrzymała 500 zł zapomogi z funduszu związku zawodowego. Czy powinna od tej kwoty zapłacić podatek?

Czy jest podatek od zapomogi chorobowej

Podatniczka przeszła poważną operację i obecnie ponosi koszty rehabilitacji. Wystąpiła do zakładu pracy o bezzwrotną zapomogę w wysokości 2 tys. zł w związku z długotrwałą chorobą. Czy taka pomoc będzie opodatkowana?

Czy pomoc od pracodawcy jest opodatkowana

Podatnik jest mieszkańcem jednej z gmin, która ucierpiała w wyniku intensywnych opadów gradu. Zakład pracy wypłaci rekompensatę w wysokości do 2 tys. zł. Czy rekompensata będzie opodatkowana?

Czy potrącić podatek od zapomogi z ZFŚS

Zakład pracy wypłaci zapomogę pracownikowi, który stracił cały dobytek w wyniku pożaru mieszkania. Kwota 5 tys. zł zostanie sfinansowana z funduszu socjalnego. Czy pracodawca potrąci zaliczkę na podatek?

Czy pomoc z gminy jest zwolniona z PIT

W wyniku marcowej odwilży znacznym szkodom uległ dom podatniczki. Władze gminy, w której zamieszkuje, będą wypłacać jednorazowe zapomogi. Czy takie świadczenie pieniężne będzie zwolnione z podatku?

Czy zasiłek na dziecko jest opodatkowany

Podatniczka złożyła wniosek do organizacji związkowej o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka. Czy zapomoga zostanie pomniejszona o podatek dochodowy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Które zapomogi są opodatkowane.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.