ROZMOWA

● Do końca rozliczenia PIT za 2008 rok zostało tylko półtora tygodnia. Kto w zeznaniu za ubiegły rok może przekazać 1 proc. podatku?

- Możliwość przekazania 1 proc. podatku jest skierowana do bardzo szerokiej grupy podatników. W większości przypadków istotne jest jedynie, aby podatnik rozliczył się z urzędem skarbowym przez złożenie rocznego zeznania podatkowego, w którym wykazany będzie dochód w wysokości generującej podatek należny.

● Jak przekazać część swojego podatku na cele pożytku publicznego?

- Na początek trzeba obliczyć podatek należny. W tym celu od dochodu (jakim jest przychód pomniejszony o koszty) dokonuje się odliczeń takich wydatków, jak składki na ubezpieczenia społeczne, cele rehabilitacyjne, odsetki od kredytu czy internet. Następnie od podatku obliczonego od tak ustalonego dochodu należy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne odliczenia, z których podatnik chce skorzystać (np. ulgę na dziecko). Od tak ustalonej wysokości podatku należnego można obliczyć kwotę do 1 proc. i przekazać ją dla organizacji pożytku publicznego.

● Co z podatnikami, u których po uwzględnieniu ulg podatek należny wyniesie zero?

- Osoba, której podatek należny zostanie zredukowany do zera przez wykorzystanie odliczeń (od dochodu bądź od podatku), nie będzie mogła wesprzeć wybranej organizacji. Pozostali podatnicy nie powinni być tej możliwości pozbawieni.

● Czy 1 proc. podatku mogą przekazać tylko podatnicy, którzy byli zatrudnieni w 2008 roku na umowę o pracę?

- Nie. Z przekazania 1 proc. podatku skorzysta osoba zatrudniona na etacie rozliczająca się na PIT-37 oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (która rozliczy się na PIT-36) lub według liniowej stawki 19-proc. (PIT-36L). Może to również uczynić podatnik rozliczający się np. z kapitałów pieniężnych na PIT-38.