Do 2 marca (z uwagi na to, że 28 lutego to sobota) płatnicy, którzy przed 10 stycznia otrzymali od pracowników PIT-12, mają obowiązek sporządzić i przesłać podatnikom i urzędom skarbowym roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2008 roku.

Pracodawca sporządzający roczne obliczenie podatku nie ma możliwości przekazania za pracownika 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jednak podatnik chce podzielić się swoim podatkiem z organizacją pożytku publicznego, to mimo że został już rozliczony przez pracodawcę, nadal może to zrobić.

Podatnik, który wnioskuje o dokonanie rocznego obliczenia podatku (przez zakład pracy na formularzu zeznania PIT-40 lub przez organ rentowy na formularzu zeznania PIT-40A/PIT-11A), składając pracodawcy specjalne oświadczenie (PIT-12), rezygnuje w ten sposób z możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych, a także z prawa do dystrybucji 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nie oznacza to jednak, że całkowicie zamyka sobie drogę do tego, by w tej formie organizacje te wspierać.

W praktyce tylko od suwerennej decyzji podatnika zależy to, czy 1 proc. podatku należnego obliczonego od uzyskanych dochodów zasili konto wybranej organizacji pożytku publicznego czy też nie. Wystarczy, że podatnik, który chciałby przekazać część swojego podatku, mimo wypełnienia PIT-40 przez pracodawcę samodzielnie złoży odpowiednie dla niego zeznanie. Innymi słowy, dokonanie rozliczenia przez płatnika nie zamyka podatnikowi drogi do samodzielnego złożenia zeznania i wskazania organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku.

64 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT