Podatnicy, którzy dokonali rozliczenia za 2008 rok za pośrednictwem płatnika, nie mieli możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z uwagi na to, że na formularzu PIT-40, na którym płatnik dokonuje rocznego obliczenia podatku za podatnika, nie przewidziano rubryki dla tego typu wpłat. Nie nałożono też na płatników obowiązku uwzględniania takiej dyspozycji podatnika.

Nie oznacza to jednak, że podatnicy rozliczający się za pośrednictwem pracodawcy w ogóle nie mają możliwości przekazania 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Mogą to zrobić, składając do 30 kwietnia 2009 r. ponownie samodzielnie zeznanie podatkowe na druku PIT-37, gdy np. uzyskiwali w 2008 roku dochody ze stosunku pracy. Wtedy jednak podatnik musi uwzględnić wszystkie dochody, również te, które rozliczył już pracodawca.

Warto pamiętać, że podatnik, który zdecyduje się wesprzeć organizację pożytku publicznego częścią swojego podatku, może w rocznym PIT wpisać tylko jedną taką organizację. Ponadto konieczne będzie wpisanie numeru Krajowego Rejestru Sądowego tej organizacji. Co więcej, przekazywana kwota nie będzie mogła przekroczyć 1 proc. podatku należnego, wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym.

W rozliczeniu za 2008 rok podatnicy po raz pierwszy będą mogli w deklaracji wpisać swoje dane przy przekazywaniu 1 proc. podatku. Jeśli to zrobią, urząd skarbowy, który będzie przekazywał wpłaty 1-proc., przekaże organizacji również dane podatnika, który ofiarował jej część swojego podatku.

37 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT