Można odliczyć w całości VAT z faktury dotyczącej wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego, jeśli pojazd ma zostać sprzedany, i to nawet jeśli wcześniej był on użytkowany do celów mieszanych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca (podatnik VAT), który w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej korzystał z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wykorzystywał go do celów służbowych i prywatnych, więc odliczał tylko 50 proc. VAT naliczonego w ratach leasingowych i kosztach eksploatacyjnych.

Następnie wykupił samochód z leasingu, w związku z czym otrzymał fakturę z doliczonym 23-proc. VAT. Od momentu wykupu przedsiębiorca nie używał tego pojazdu, nie ujął go w ewidencji środków trwałych ani nie złożył deklaracja VAT-26. Celem wykupu była bowiem sprzedaż samochodu. Podatnik zbył go już następnego dnia po wykupie, a od sprzedaży zapłacił VAT.

Uważał, że powinien w takim razie uznać samochód za towar handlowy i móc odliczyć cały VAT naliczony wykazany na fakturze, którą otrzymał od firmy leasingowej.

Dyrektor KIS potwierdził tę możliwość. Wyjaśnił, że w tej sprawie mają zastosowanie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że podatnik ma prawo odliczyć 100 proc. podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów, jeżeli pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Skoro samochód został zakwalifikowany jako towar handlowy i taki był zamiar jego wykupu, to przysługuje pełne odliczenie VAT naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury – wyjaśnił organ. Dodał, że w tym wypadku nie ma znaczenia to, że przedmiotem działalności podatnika nie jest odprzedaż samochodów. Istotne jest, w kontekście art. 86a ust. 5 ustawy, faktyczne zadysponowanie konkretnym pojazdem, a nie okoliczność posiadania wpisów o zakresie prowadzonej działalności – wyjaśnił.

Co w sytuacji, gdyby po wykupie samochodu podatnik korzystał z niego w celach służbowych lub prywatnych? Interpretacja dyrektora KIS tego nie dotyczyła, ale należy zauważyć, że użycie samochodu do celów prywatnych sprawia, że pojazd należy uznać za użytkowany do celów mieszanych. Wówczas przysługuje prawo do odliczenia tylko połowy VAT (zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT).

Chcąc odliczyć cały VAT naliczony, trzeba wykluczyć możliwość użycia samochodu w celach prywatnych. Należy wówczas złożyć do urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26). Dodatkowo należy wówczas prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.©℗