Import pozaunijnych towarów pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane ukraińskim uchodźcom w ramach pomocy humanitarnej, będzie wolny od cła i VAT od importu także w 2023 r. – wynika z odpowiedzi biura prasowego Komisji Europejskiej na pytanie DGP.

Ze zwolnienia mogłyby więc korzystać tak jak dotychczas: organizacje rządowe i samorządowe, szpitale i organizacje pożytku publicznego.
Jeszcze przed Bożym Narodzeniem Komisja ogłosiła konsultacje w tej sprawie z zainteresowanymi państwami członkowskimi. Nowa decyzja miałaby zostać wydana w pierwszych dniach stycznia, z tym że obowiązywałaby z mocą już od 1 stycznia 2023 r.
Przypomnijmy, że dotychczasowa decyzja wykonawcza 2022/1108 wygasła 31 grudnia 2022 r. Zwalniała ona z cła i VAT import m.in.: pozaunijnej żywności, koców, artykułów higienicznych, mydła, namiotów, śpiworów, książek, zabawek, jeżeli towary te zostałyby następnie przekazane przez określone organy rządowe, samorządowe czy OPP na rzecz ukraińskich uchodźców. ©℗