Ze zwolnienia mogłyby więc korzystać tak jak dotychczas: organizacje rządowe i samorządowe, szpitale i organizacje pożytku publicznego.
Jeszcze przed Bożym Narodzeniem Komisja ogłosiła konsultacje w tej sprawie z zainteresowanymi państwami członkowskimi. Nowa decyzja miałaby zostać wydana w pierwszych dniach stycznia, z tym że obowiązywałaby z mocą już od 1 stycznia 2023 r.