Sprawa dotyczyła spółki, która odliczała VAT z faktur wystawianych przez dwóch kontrahentów. W trakcie kontroli celno-skarbowej urzędnicy ustalili, że faktury były puste, nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Naczelnik urzędu celno-skarbowego określił więc spółce przybliżone kwoty zobowiązania w VAT za poszczególne miesiące lat 2015–2017 i wydał decyzję o zabezpieczeniu tych kwot na majątku podatnika. Uznał, że zaistniała uzasadniona obawa, iż spółka nie zapłaci podatku.
Urzędnicy zarzucili jej też, że nie dochowała należytej staranności, bo nie zweryfikowała kontrahentów, którzy wystawili jej faktury. Uważali, że dobra sytuacja finansowa spółki nie jest przesłanką do odstąpienia od zabezpieczenia na jej majątku.