Chodziło o spółkę z o.o., w odniesieniu do której naczelnik urzędu skarbowego uznał, że bierze ona udział w obrocie pustymi fakturami. W związku z tym szef Krajowej Administracji Skarbowej zablokował jej rachunek bankowy – najpierw na 72 godziny, a później przedłużył blokadę na trzy miesiące.
Następnie naczelnik urzędu skarbowego wykreślił spółkę z rejestru czynnych podatników VAT. Postąpił zgodnie z art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, który mówi o wykreśleniu z rejestru bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli posiadane informacje wskazują na to, że prowadzi on działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.