Wyrok dotyczył wprawdzie spółki węgierskiej, ale ze względu na harmonizację przepisów o VAT ma znaczenie także dla naszego kraju.
Chodziło o spółkę należącą do międzynarodowego koncernu farmaceutycznego, która zajmowała się dystrybucją produktów leczniczych do hurtowni. Hurtownie sprzedawały te produkty aptekom. Cena niektórych węgierskich produktów leczniczych jest refundowana przez NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), czyli odpowiednika polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W takiej sytuacji pacjent płaci w aptece wyłącznie cenę refundowaną, czyli różnicę między ceną produktu a kwotą finansowania przez NEAK zwracaną potem aptece.