Po orzeczeniu w sprawie ulgi na złe długi podatnicy mogą wznowić postępowania. Ci, którzy dotąd nie dostali zapłaty od kontrahenta, mogą wystąpić o ulgę, nawet jeśli dłużnik ogłosił upadłość lub został wykreślony z rejestru podatników. A skutki wyroku mogą być jeszcze dalej idące.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. w sprawie polskiej ulgi na złe długi (sygn. C-335/19) może mieć wręcz rewolucyjne skutki. – Spektrum zastosowania tego orzeczenia jest bardzo szerokie – mówi Krystian Łatka, doradca podatkowy i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych.
W praktyce podatnicy mają kilka możliwości odzyskania VAT. Niewykluczone są też dalsze spory sądowe o ulgę. Pracę do wykonania ma również Ministerstwo Finansów, które musi znowelizować lub opracować nowe przepisy o uldze na złe długi, zgodne z wytycznymi TSUE.