Z opodatkowania VAT zwolnione są usługi medyczne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne, a także podwykonawców w ZOZ.
Dla podmiotów świadczących usługi medyczne początek 2011 roku był niewątpliwie trudny. Jak wskazuje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP było to związane ze zmianami w VAT od stycznia, marca i kwietnia.
Zwolnienie z VAT obejmuje usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Preferencja dotyczy usług wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), a także świadczonych przez: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, psychologów oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zwolnienia te uregulowane zostały w art. 43 ust. 1 pkt 18 – 19a ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).