Przychodnia zdrowia świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie medycyny pracy (badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne oraz badania sanitarno-epidemiologiczne. Właściciele placówki nie byli pewni, czy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.
Izba Skarbowa w Łodzi, potwierdziła to prawo. Zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ustawa o VAT nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń wykonywanych przez podmioty lecznicze, ale tylko służące określonemu celowi.
Przepisy ustawy o służbie medycyny pracy zaliczają wykonywanie badań lekarskich pracowników (zarówno wstępnych, okresowych, jak i kontrolnych) do profilaktycznej opieki zdrowotnej. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, przez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby czy też zapobieganie (np. przez szczepienia ochronne) powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. W ramach profilaktycznej opieki medycznej nie jest diagnozowana choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna. Centralnym jej elementem jest obserwacja i badanie pacjenta właśnie w celu uniknięcia konieczności przyszłego diagnozowania i leczenia ewentualnych osób chorych.
Wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może być mowy o ochronie, utrzymaniu bądź przywróceniu jego zdrowia.
Tym samym usługi świadczone przez przychodnię, mające na celu zapobieganie i wykrywanie chorób, a także monitorowanie stanu zdrowia pracowników, zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Oznacza to, że przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych korzysta ze zwolnienia z VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2011 r. (nr IPTPP1/443-685/11-2/MW).