Przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być przepisy dyrektyw unijnych w sprawach podatkowych. Organy podatkowe coraz częściej powołują się na regulacje wspólnotowe.
Minister finansów wydając interpretacje indywidualne, ma obowiązek rozstrzygnąć nie tylko sposób interpretowania przepisów krajowych, ale również przepisów wspólnotowych.
Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 301/11) w pojęciu przepisów prawa podatkowego mieszczą się również przepisy dyrektywy 2006/112/ WE. Zdaniem sądu, minister finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, ma więc obowiązek wydać w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację w zakresie przepisów tej dyrektywy. WSA przypomniał ministrowi, który odmówił podatnikowi wydania interpretacji, że od 1 maja 2004 r., a więc po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, interpretacja przepisów krajowych w odniesieniu do ustaw podatkowych powinna być dokonywana z uwzględnieniem regulacji, jakie stanowi stosowna dyrektywa.
Sąd powołał się również na wyrok NSA (sygn. akt I FSK 4/08), zgodnie z którym zastosowanie prawa wspólnotowego w sprawach podatkowych jest obowiązkiem zarówno sądów administracyjnych, jak i organów podatkowych.
W opinii Jerzego Martiniego, doradcy podatkowego w Baker & McKenzie, przepisy unijne dotyczące VAT stanowią element systemu prawnego obowiązującego w Polsce, a więc organy podatkowe powinny interpretować także przepisy unijne.
Ekspert uważa, że znajomość tych przepisów wśród pracowników organów jest coraz większa.
– Można też zaobserwować tendencje do podejmowaniu decyzji również z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mówi Jerzy Martini. Dodaje, że prawo unijne nie jest więc już obszarem nieznanym i unikanym przez organy podatkowe, tak jak było to jeszcze kilka lat temu.
– Należy jednak zdawać sobie sprawę, że prawo unijne dotyczące podatku od towarów i usług, uwzględniając w tym orzecznictwo ETS, jest bardzo obszerne i dosyć skomplikowane – stwierdza ekspert.
Dlatego zapewne jeszcze przez wiele lat organy będą się jeszcze uczyć. Jerzy Martini prognozuje, że nieporozumienia i błędy w interpretacji wynikające z nieznajomości prawa unijnego przez organy podatkowe będą się więc zdarzać. Część z tych spraw rozstrzygną zapewne sądy.
40 zł wynosi opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej