Minister finansów wydając interpretacje indywidualne, ma obowiązek rozstrzygnąć nie tylko sposób interpretowania przepisów krajowych, ale również przepisów wspólnotowych.

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 301/11) w pojęciu przepisów prawa podatkowego mieszczą się również przepisy dyrektywy 2006/112/ WE. Zdaniem sądu, minister finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, ma więc obowiązek wydać w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację w zakresie przepisów tej dyrektywy. WSA przypomniał ministrowi, który odmówił podatnikowi wydania interpretacji, że od 1 maja 2004 r., a więc po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, interpretacja przepisów krajowych w odniesieniu do ustaw podatkowych powinna być dokonywana z uwzględnieniem regulacji, jakie stanowi stosowna dyrektywa.

Sąd powołał się również na wyrok NSA (sygn. akt I FSK 4/08), zgodnie z którym zastosowanie prawa wspólnotowego w sprawach podatkowych jest obowiązkiem zarówno sądów administracyjnych, jak i organów podatkowych.

W opinii Jerzego Martiniego, doradcy podatkowego w Baker & McKenzie, przepisy unijne dotyczące VAT stanowią element systemu prawnego obowiązującego w Polsce, a więc organy podatkowe powinny interpretować także przepisy unijne.

Ekspert uważa, że znajomość tych przepisów wśród pracowników organów jest coraz większa.

– Można też zaobserwować tendencje do podejmowaniu decyzji również z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mówi Jerzy Martini. Dodaje, że prawo unijne nie jest więc już obszarem nieznanym i unikanym przez organy podatkowe, tak jak było to jeszcze kilka lat temu.

– Należy jednak zdawać sobie sprawę, że prawo unijne dotyczące podatku od towarów i usług, uwzględniając w tym orzecznictwo ETS, jest bardzo obszerne i dosyć skomplikowane – stwierdza ekspert.

Dlatego zapewne jeszcze przez wiele lat organy będą się jeszcze uczyć. Jerzy Martini prognozuje, że nieporozumienia i błędy w interpretacji wynikające z nieznajomości prawa unijnego przez organy podatkowe będą się więc zdarzać. Część z tych spraw rozstrzygną zapewne sądy.

40 zł wynosi opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej