Opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej będzie zwracana, jeśli będzie zasadny i interpretacja zostanie wydana.
Senatorowie doprecyzowali kwestie podatkowe w tzw. ustawie deregulacyjnej bis. Dotyczy to przede wszystkim możliwości wydawania podatkowych interpretacji ogólnych na wniosek podatnika oraz zmian w zakresie zwolnień z akcyzy węgla i koksu.
Senat poprawił pierwotny przepis dotyczący interpretacji ogólnych wydawanych przez ministra finansów na wniosek podatników. Zgodnie z poprawką Senatu interpretacje ogólne nie będą wydawane, tylko jeśli w sprawach wskazanych przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (decyzji, postanowień, interpretacji indywidualnych) toczą się postępowania podatkowe lub kontrolne organu kontroli skarbowej albo na decyzję lub postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.
Poprawka ta ma wyeliminować pojawiające się wcześniej wątpliwości, że warunek braku prowadzenia postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej dotyczy spraw przedstawianych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, a nie wszelkich postępowań prowadzonych przez wszystkie urzędy w całej Polsce.
Według senackiej komisji gospodarki narodowej, która wniosła poprawki do tej części, interpretacje ogólne umożliwią organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowanie do ministra finansów o dokonanie ogólnej wykładni przepisów, które są niejednolicie stosowane przez organy podatkowe.
Ponadto interpretacje ogólne dostępne dla każdego przedsiębiorcy mają zwiększyć stabilność prawną firm oraz stabilność związaną z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej (danej branży).
Senat zdecydował, że wnioskującym o wydanie interpretacji ogólnej nie może być organ administracji publicznej. Natomiast opłata za wniosek o wydanie interpretacji będzie zwracana, jeśli będzie zasadny i interpretacja zostanie wydana.
W części ustawy deregulacyjnej dotyczącej zmian w podatku akcyzowym Senat przyjął, że podatkiem objęte będą również ubytki wyrobów węglowych.
Poprawki Senatu do ustawy deregulacyjnej bis zostaną rozpatrzone przez Sejm na jutrzejszym posiedzeniu.
40 zł wynosi opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej