Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11139/12). Nie wyklucza jednak, że zmiany w VAT zostaną wprowadzone w przyszłości.
Stanowisko MF to reakcja na opisane w interpelacji postulaty Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. PIAP proponuje podniesienie obowiązujących limitów: ze 100 do 200 zł (jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób), oraz z 10 do 80 zł (gdy nie jest prowadzona ewidencja).
Izba argumentuje, że upominki reklamowe są skutecznym narzędziem wspomagania sprzedaży, zwłaszcza w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw, których nie stać na kosztowne kampanie reklamowe. Podaje, że 99,83 proc. podmiotów kupujących artykuły reklamowe na cele akcji promocyjnych to firmy o polskim kapitale, więc ich działalność wspiera promocję Polski.

Od 1 kwietnia przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT tylko wtedy, gdy nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą

W ocenie resortu finansów proponowane podwyższenie limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości skutkowałoby ubytkiem dochodów budżetowych z tytułu VAT o ok. 280 mln zł. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania budżetowe, nie jest więc możliwe uwzględnienie tego postulatu.
MF podkreśla również, że obowiązujące regulacje dotyczące prezentów o małej wartości są zgodne z unijnymi. Według dyrektywy 2006/112/WE progi kwotowe wyznaczane są przez poszczególne państwa członkowskie. Biorą one przy tym pod uwagę sytuację gospodarczą, średnie ceny oraz przeciętną wysokość dochodów.
Prezenty o małej wartości
Za prezenty o małej wartości uznaje się przekazywane przez podatnika VAT jednej osobie fizycznej towary:
● o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób,
● których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez VAT) albo koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania, nie przekraczają 10 zł.
Takie przekazanie jest wyłączone z opodatkowania VAT.