Podatnicy VAT muszą zapewnić fakturom autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Najlepiej powiązać je z innymi dokumentami dotyczącymi tej samej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Czy wystawca musi zachować autentyczność

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zarejestrowała się jako podatnik VAT i będzie musiała wystawiać faktury. Czy ciąży na niej obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści tych dokumentów?

Czy można wystawić dokument PDF

Reklama

Przedsiębiorca musi wystawiać kilkadziesiąt faktur miesięcznie. Czy wystarczy, jeśli zrobi to w formie dokumentu PDF, którego odbiorca nie może zmienić (edytować)? Czy w takiej sytuacji będzie zachowana autentyczność pochodzenia i integralność treści?

Czy integralność to obowiązek zachowania formatu

Podatnik wystawia faktury. Czy musi zachować ich format, a więc rozmieszczenie odpowiednich elementów w określonych miejscach? Czy wtedy będzie zachowana integralność treści?

Czy zasady wystawiania dotyczą faktur i e-faktur

Podatnik chce wystawiać faktury elektroniczne. Czy w tym przypadku również trzeba zachować autentyczność pochodzenia i integralność treści?

Czy e-podpis jest konieczny na e-fakturze

Podatnik chce wystawiać faktury elektroniczne. Czy musi je podpisywać podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem?

Czy trzeba zapewnić integralność

Na podatnikach ciąży obowiązek przechowywania faktur i e-faktur. Czy w tym przypadku również trzeba zapewnić ich integralność? Jak to zrobić?

Czy można udostępnić fakturę na serwerze

Podatnik chciałby wystawiać faktury w ten sposób, że będzie je udostępniał na serwerze, informował nabywcę o możliwości pobrania faktury i haśle dostępu do serwera. Czy taki sposób wystawiania faktur będzie prawidłowy?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Jakie warunki trzeba spełnić, wystawiając faktury i e-faktury.