Podpis elektroniczny jest narzędziem, którego celem jest identyfikacja uczestników (podatników) wymiany dokumentów elektronicznych. Używanie podpisu elektronicznego pozwala również na przyjęcie odpowiedzialności za treść wysłanych dokumentów.

Podpis elektroniczny został zdefiniowany w ustawie o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku.

W polskim prawoznawstwie występuje również pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego, który jest najczęściej składany za pomocą specjalnej karty procesorowej lub tokena USB przy użyciu oprogramowania, które służy składaniu podpisu elektronicznego. Ma to związek z przyporządkowaniem e-podpisu wyłącznie do osoby, która jest uprawniona do podpisu dokumentów.

Zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego. W związku z tym podpis elektroniczny wywołuje takie same skutki prawne, jak własnoręczny podpis.

W chwili obecnej, stosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest możliwe w przypadku:
- podpisywania umów;
- składania podań i pism;
- podpisywania faktur elektronicznych;
- rejestracji działalności gospodarczej;
- składania deklaracji podatkowych i celnych;
- zgłoszenia ubezpieczenia społecznego.

Funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce sprawuje Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert).

Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w firmach, które wpisane są do rejestru Ministerstwa Gospodarki: Krajowa izba Rozliczeniowa (Szafir), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum), Unizetao Technologies (Certum), Enigma S.O.I. (Pem-Heart), EuroCert.

Składanie deklaracji podatkowych bez bezpiecznego e-podpisu

W przypadku składania deklaracji podatkowych: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36,PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 lub korekt w/w deklaracji podatnicy, mogą je przesłać drogą elektroniczną za pomocą specjalnej aplikacji e-Deklaracje Desktop, która umożliwia rozliczenia elektroniczne bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Podatnicy lub płatnicy, którzy chcą złożyć deklaracje przez Internet, a nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego, powinni pamiętać o kilku koniecznych do podania cechach informacyjnych, które należy podać podczas składania deklaracji lub zeznań podatkowych. Do tych niezbędnych zalicza się:
- Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL;
- imię (pierwsze);
- nazwisko;
- data urodzenia;
- kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.
17 144 846 dokumentów zostało złożonych w 2013 roku w systemie e-deklaracje