Podatnicy VAT muszą zapewnić fakturom autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Najlepiej powiązać je z innymi dokumentami dotyczącymi tej samej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Czy wystawca musi zachować autentyczność

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zarejestrowała się jako podatnik VAT i będzie musiała wystawiać faktury. Czy ciąży na niej obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści tych dokumentów?