Obliczając podatek VAT w turystyce, należy zsumować marże dodatnie i ujemne od wszystkich sprzedanych wycieczek klientom. Takie jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Firma specjalizuje się w organizowaniu wypoczynku w Polsce i za granicą. Często różne imprezy, za które wpłaciła zaliczki, nie dochodzą do skutku – np. z uwagi na mniejsze niż zakładane zainteresowanie klientów. W wielu przypadkach nie ma możliwości odzyskania pieniędzy, w efekcie ponosi straty. We wniosku o interpretację podatkową biuro spytało, czy może te straty uwzględnić, wyliczając podstawę opodatkowania w VAT.
Zgodnie z art. 119 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przedsiębiorcy świadczący usługi turystyki mogą rozliczać podatek od towarów i usług w szczególny sposób: podstawą opodatkowania jest kwota marży. W praktyce firma turystyczna musi więc ustalić, za jaką wartość kupiła towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turystów, a za jaką cenę sprzedaje im ostateczną usługę (wycieczkę, imprezę).
Biuro podkreśliło, że w sytuacji gdy organizacja niektórych imprez nie dochodzi do skutku, powstaje u niej marża ujemna (poniosła już koszty zakupu usług czy towarów w celu przygotowania oferty turystycznej, której jednak nie sprzedała). Dlatego spytało ministra finansów, czy istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania za cały okres rozliczeniowy poprzez uwzględnienie w obliczeniach marży ujemnej. Według niej jest to dopuszczalne.
Minister się z tym nie zgodził. Stwierdził, że firma zamierza sumować marże dodatnie i ujemne od wszystkich usług sprzedanych w danym miesiącu. A to, jego zdaniem, jest nieprawidłowe. Powinna rozliczać każdą transakcję odrębnie.
Sąd wojewódzki w Krakowie przyznał rację spółce. Przypomniał, że celem opodatkowania turystyki jest uproszczenie rozliczenia poprzez objęcie VAT wyłącznie marży netto. Firma może więc uwzględniać w podstawie opodatkowania te usługi, które przyniosły jej straty, a nie tylko te, które przyniosły zysk i na podstawie których ustaliła marże dodatnie.
NSA również podkreślił, że fiskus nie ma racji. Gdyby zgodzić się z argumentami MF, należałoby uznać, że firma musi ponosić ciężar ekonomiczny podatku pochodzącego od usług dla niej stratnych. Stanowisko NSA w tej kwestii jest jednolite. Wcześniej sąd orzekał podobnie w wyrokach z 26 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I FSK 1323/09) czy 20 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 885/11).
Wyrok jest prawomocny.

DGP przypomina

Podatnik świadczący usługi turystyki rozlicza je za dany okres na podstawie osiągniętego wyniku ekonomicznego (w ustawie o VAT to marża).

Ustalając marżę, powinien wziąć pod uwagę wynik ze sprzedaży poszczególnych ofert dla turystów. Efekt ten w przypadku konkretnych transakcji może być dodatni lub ujemny. Marża dodatnia (ujemna) powstaje w sytuacji, kiedy różnica pomiędzy kwotami należnymi od turystów a ceną nabycia przez biuro towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turystów jest wartością dodatnią (ujemną). Suma marż wpływa na podstawę opodatkowania działalności biura turystycznego.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 774/12).