Spółka świadcząca usługi turystyczne i rozliczająca się w systemie VAT marża, która otrzymuje po czasie dokumenty księgowe od kontrahentów, musi każdorazowo korygować w związku z tym stare deklaracje – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
Biuro podróży rozlicza się z podatku od towarów i usług w szczególny sposób – poprzez opodatkowanie marży. Nie ma wtedy prawa odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turystów, a marża pomniejszona o należny podatek jest podstawą opodatkowania.
Faktury za kupione przez siebie usługi biuro często otrzymuje od kontrahentów z opóźnieniem. Zapytało więc izbę skarbową, czy w takiej sytuacji powinno korygować deklaracje za okresy, kiedy świadczyło usługę, czy też może odpowiednio zmniejszyć marżę w miesiącu, kiedy dostaje fakturę. Samo opowiedziało się za drugim rozwiązaniem. Podkreśliło, że na dzień powstania obowiązku podatkowego nie dysponuje wszystkimi dokumentami, które pozwalają na ustalenie wysokości wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy turystycznej. Dlatego początkowo wykazuje zawyżoną marżę, bo nie może uwzględnić wszystkich poniesionych kosztów. W momencie gdy otrzyma zaległe faktury, obniży marżę za bieżący miesiąc i nie będzie korygować poprzednich deklaracji. Zaznaczyło, że taki sposób rozliczenia nie naraża Skarbu Państwa na straty.