Rezerwując hotel dla pracownika lub wynajmując pokój w innej miejscowości w związku z wyjazdem służbowym podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT, mimo że dokonuje tych zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo UE dopuszcza utrzymanie przez Polskę i inne państwa członkowskie takiego wyłączenia. Prawo do odliczenia obowiązuje tylko w wypadku, gdy usługi noclegowe stanowią część usługi kompleksowej, która jest niepodzielna.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT należnego nie stosuje się do kupowanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, bez względu na to, czy nabywana usługa jest ściśle związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

– Przedsiębiorca nabywając usługi noclegowe nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Jeżeli wyjeżdża w związku ze sprawami służbowymi i płaci za usługi noclegowe, kwotę, którą płaci, będzie mógł rozliczyć tylko i wyłącznie w kosztach uzyskania przychodów – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Katarzyna Rola-Stężycka, ekspert Tax Care.

Omawiane ograniczenie w prawie do odliczenia jest zgodne z prawem UE. Według art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą utrzymywać wyłączenia z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, które były stosowane w chwili, kiedy dany kraj przystępował do Wspólnoty. Ponieważ wyłączenie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT przy nabyciu usług noclegowych obowiązywało przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, Polska może je stosować nadal.

Prawo odliczenia VAT przy nabyciu usług noclegowych istnieje jedynie w wypadku, gdy są one częścią większej, kompleksowej usługi.

– Jeżeli przedsiębiorca kupuje usługi noclegowe w całym pakiecie obejmującym szerszy zakres usług, w których usługa noclegowa jest tylko i wyłącznie jedną z części składowych, to w takiej sytuacji z tej usługi głównej prawo do odliczenia będzie możliwe do zrealizowania. Odliczenie przysługuje tylko w takim wypadku. Natomiast jeżeli jest to prosty zakup usługi noclegowej związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, to tego prawa przedsiębiorca nie ma – podsumowuje ekspertka.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT przy usłudze kompleksowej, podatnik musi wykazać, że nabywane usługi noclegowe będą stanowiły usługi pomocnicze, wchodzące w skład usługi kompleksowej. Jeśli w danym przypadku kilka świadczeń obejmuje jedną usługę, taka usługa nie może zostać podzielona pod względem podatkowym, a w konsekwencji istnieje prawo do odliczenia podatku.