Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może odliczać VAT od zakupów na standardowych zasadach, ale jedynie od stałych wydatków - na przykład faktur za abonament za telefon czy najem lokalu pod działalność. Nie dotyczy to natomiast nowych zakupów na potrzeby firmy.

W czasie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać z niej bieżących przychodów, a czynny podatnik VAT w trakcie zawieszenia nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-owskich, czyli nie rozlicza w tym czasie VAT-u w ogóle.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT-owskich nie dotyczy m.in. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie prowadzenia firmy nie obejmowało pełnego okresu rozliczeniowego. Zatem jeśli przedsiębiorca zgłosił zawieszenie działalności 5 czerwca, do 25 lipca będzie musiał złożyć deklarację VAT za czerwiec.

Kiedy można odliczyć VAT?

Mimo zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zachowuje prawo m.in. do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto, jeśli jest związany jakimiś transakcjami z okresu przed zawieszeniem działalności, a w trakcie zawieszenia ureguluje zobowiązania, będzie mógł odliczyć naliczony z tego tytułu VAT.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, będzie mógł odliczyć VAT w przypadku wydatków, które mają charakter stały: dotyczy to np. czynszu za wynajem biura, spłaty rat leasingowych czy abonamentu za telefon. Odliczenie będzie możliwe ponieważ powyższe umowy zostały zawarte w okresie przed zawieszeniem działalności, a po drugie: dotyczyły czynności opodatkowanych (w wynajmowanym biurze prowadzono działalność). Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca odliczy VAT pod warunkiem, że wznowi działalność, w ramach której usługi te będą nadal związane z czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do odliczenia VAT-u przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Od 1 stycznia 2014 r. podatnik może odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub za kolejne dwa okresy rozliczeniowe.

Kiedy złożyć deklarację?

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może zdecydować, kiedy złoży deklarację za okres, w którym przysługuje mu prawo do odliczenia VAT-u.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2011 roku (sygn. ITPP2/443-334/11/AP) potwierdził możliwość sporządzania deklaracji VAT podczas zawieszenia i wykazywania w nich VAT-u naliczonego, jeśli kwoty odliczenia wynikają z faktur dotyczących dzierżawy gruntu czy mediów (o ile przedmiotowe usługi będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak przedsiębiorca wznowi działalność, a także jeśli umowy o te usługi zawarto przed zawieszeniem). Wykazuje się w nich podatek naliczony jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Równolegle istnieje możliwość złożenia deklaracji jednorazowo już po odwieszeniu działania firmy – ze skumulowanym VAT-em naliczonym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Ponieważ jednak realizacja prawa do odliczenia powinna nastąpić w okresach, kiedy to prawo nabyliśmy, do składanych deklaracji po wznowieniu działalności dobrze jest dołączyć wyjaśnienie powodu złożenia deklaracji po ustawowym terminie.

Katarzyna Miazek, Tax Care; Adam Bujalski, księgowy Tax Care