Najemca może odjąć VAT z faktur wystawionych przez właściciela, nawet jeśli sam podnajął lokal i ma problem z jego odzyskaniem po wygaśnięciu umowy – orzekł WSA w Poznaniu.

Chodziło o spółkę zajmującą się wynajmowaniem i dalszym podnajmem pokojów hotelowych. Po wygaśnięciu umowy jeden z kontrahentów bezprawnie przekazał pokoje w użytkowanie innej firmie. Aby je odzyskać, spółka wniosła pozew do sądu. Ten nakazał komornikowi odzyskanie pokojów od użytkującej je firmy. Mimo to przez dłuższy czas do tego nie doszło.

Spółka nie mogła więc zarabiać na podnajmie pokojów, a jednocześnie musiała opłacać czynsz ich właścicielom. Spytała więc, czy z otrzymywanych od nich faktur może odliczać VAT.
Dyrektor nie odpowiedział.

Wyjaśnił za to, że spółka może potrącić podatek z faktur, które sama wystawia podnajemcom, aż do momentu wniesienia pozwu do sądu rejonowego. WSA w Poznaniu uznał, że
dyrektor zignorował pytanie spółki, bo spór wcale nie dotyczy stosunków między spółką a podnajemcą, tylko faktur dokumentujących usługę najmu.

W kolejnej interpretacji dyrektor izby podtrzymał jednak swoje dotychczasowe stanowisko. Gdy sprawa ponownie trafiła do poznańskiego WSA, ten znów stanął po stronie spółki. Stwierdził, że dyrektor wciąż ignoruje jej pytanie. Orzekł jednak, że tymczasowe problemy z podnajmującymi nie powinny mieć wpływu na prawo do potrącenia VAT z faktur wystawianych przez właścicieli. Spółka wynajmuje lokale w celu ich podnajmu, który generuje podatek należny – zauważył sąd.

Wyrok jest nieprawomocny

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1156/14