Potwierdziła to bydgoska izba skarbowa. Pytanie zadał przedsiębiorca, który nie był do tej pory zarejestrowany jako podatnik akcyzy. Zamierzał kupić bądź wynająć maszyny służące do ręcznego skręcania papierosów. Następnie chciał odpłatnie podnająć je właścicielom sklepów. Sprzedawałby im także tytoń, od którego wcześniej zapłaciłby akcyzę. Właściciele sklepów udostępnialiby maszyny swoim klientom do ręcznego skręcenia papierosów ze sprzedawanego im tytoniu.
Przedsiębiorca spytał izbę, czy najem i późniejszy podnajem maszyn podlega akcyzie, a on sam będzie musiał zarejestrować się jako podatnik tej daniny i uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
Izba skarbowa odpowiedziała, że nie będzie miał takich obowiązków. Poinformowała, że zasadniczo ręczne skręcanie papierosów podlega daninie, ponieważ w rezultacie powstaje nowy produkt akcyzowy, który powinien być wytwarzany w składzie podatkowym. Skoro jednak przedsiębiorca planuje jedynie wynajmować maszyny, przy użyciu których konsumenci będą wytwarzać papierosy ze sprzedawanego im tytoniu, to nie ciążą na nim obowiązki akcyzowe. To nie on bowiem produkuje papierosy.
Izba zastrzegła, że w żaden sposób nie odnosi się do obowiązków podatkowych, które mogą ciążyć na klientach sklepów.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 kwietnia 2014 r. (nr ITPP3/443-25/14/MD)