Za materiały budowlane na cele mieszkaniowe, które kupiono w ostatnich latach można otrzymać zwrot części wydatków. Jego wysokość obliczana jest na podstawie kwoty VAT, dlatego do wypełnienia formalności niezbędne będą faktury. Wnioski składać mogą osoby, które potrzebne elementy nabyły po 1 stycznia 2006 roku.

Zwrot wydatków za materiały budowlane przysługuje osobom, które nabył je w celu budowy budynku mieszkalnego, jego rozbudowy lub nadbudowy, przebudowy niemieszkalnego budynku lub pomieszczenia na mieszkalne, a także remontu lokalu mieszkalnego.

O zwrot mogą ubiegać się osoby, które zakupu dokonały w latach 2006-2013, oraz po pierwszym stycznia 2014 roku. Takiej możliwości nie mają ci, którzy materiały nabyli między 2004 a 2005 rokiem, ponieważ czas na składanie wniosków już miną.

W każdym przypadku, do złożenia wniosku konieczna będzie faktura VAT ponieważ wysokość zwrotu obliczana jest na podstawie kwoty tego podatku. Bez faktury otrzymanie zwrotu jest niemożliwe. Dokumenty złożyć można tylko raz w roku, niezależnie od ilości prowadzonych inwestycji.

Wnioski składa się (osobiście lub listownie) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie dwóch wzorów.

- W przypadku opodatkowania stawką VAT 23 proc.: wartość podatku VAT na fakturze x 0,6522.

- W przypadku opodatkowania stawką VAT 22 proc.: wartość podatku VAT na fakturze x 0,681.

Do kiedy możesz złożyć wniosek o zwrot?

  • Do 31 grudnia 2015 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2006-2007.
  • Do 31 grudnia 2016 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2008-2009,
  • Do 31 grudnia 2017 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2010-2011.
  • Do 31 grudnia 2018 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2012-2013.

Zwrot za materiały kupione po 1 stycznia 2014 roku

W przypadku materiałów kupionych po 1 stycznia 2014 roku, również pozwolenie na budowę musi być wydane również po 1 stycznia 2014 roku. W tym przypadku zwrot otrzymają tylko osoby, które mają nie mniej niż 36 lat., a powierzchnia mieszkania nie może przekraczać:75 m2 (samotna osoba, lub małżeństwo z maksymalnie dwójką dzieci), 85 m2 (trójka dzieci), a domu jednorodzinnego 100 m2, lub 110 m2 (trójka dzieci).

Kwotę zwrotu oblicza się według wzoru wartość podatku VAT na fakturze x 0,6522. Czas odpowiedzi na wniosek to 4 miesięcy, po których powinieneś otrzymać pieniądze, lub decyzję naczelnika urzędu skarbowego o zmianie wysokości zwrotu.