Zwrot wydatków za materiały budowlane przysługuje osobom, które nabył je w celu budowy budynku mieszkalnego, jego rozbudowy lub nadbudowy, przebudowy niemieszkalnego budynku lub pomieszczenia na mieszkalne, a także remontu lokalu mieszkalnego.

O zwrot mogą ubiegać się osoby, które zakupu dokonały w latach 2006-2013, oraz po pierwszym stycznia 2014 roku. Takiej możliwości nie mają ci, którzy materiały nabyli między 2004 a 2005 rokiem, ponieważ czas na składanie wniosków już miną.

W każdym przypadku, do złożenia wniosku konieczna będzie faktura VAT ponieważ wysokość zwrotu obliczana jest na podstawie kwoty tego podatku. Bez faktury otrzymanie zwrotu jest niemożliwe. Dokumenty złożyć można tylko raz w roku, niezależnie od ilości prowadzonych inwestycji.

Wnioski składa się (osobiście lub listownie) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie dwóch wzorów.

- W przypadku opodatkowania stawką VAT 23 proc.: wartość podatku VAT na fakturze x 0,6522.

- W przypadku opodatkowania stawką VAT 22 proc.: wartość podatku VAT na fakturze x 0,681.

Do kiedy możesz złożyć wniosek o zwrot?

  • Do 31 grudnia 2015 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2006-2007.
  • Do 31 grudnia 2016 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2008-2009,
  • Do 31 grudnia 2017 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2010-2011.
  • Do 31 grudnia 2018 roku, jeśli zakupu dokonano w latach 2012-2013.

Zwrot za materiały kupione po 1 stycznia 2014 roku

W przypadku materiałów kupionych po 1 stycznia 2014 roku, również pozwolenie na budowę musi być wydane również po 1 stycznia 2014 roku. W tym przypadku zwrot otrzymają tylko osoby, które mają nie mniej niż 36 lat., a powierzchnia mieszkania nie może przekraczać:75 m2 (samotna osoba, lub małżeństwo z maksymalnie dwójką dzieci), 85 m2 (trójka dzieci), a domu jednorodzinnego 100 m2, lub 110 m2 (trójka dzieci).

Kwotę zwrotu oblicza się według wzoru wartość podatku VAT na fakturze x 0,6522. Czas odpowiedzi na wniosek to 4 miesięcy, po których powinieneś otrzymać pieniądze, lub decyzję naczelnika urzędu skarbowego o zmianie wysokości zwrotu.