Usługi likwidacji szkód, świadczone w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, są zwolnione z VAT – orzekł WSA w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła spółki, która chciała świadczyć w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń pełną obsługę likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń zdrowotnych: wypadkowych i chorobowych (dodatek do ubezpieczenia na życie), a także zwrotu kosztów leczenia. Zamierzała zapewniać ubezpieczonym usługi medyczne, w tym dostęp do całodobowej infolinii medycznej i lekarzy (np. internisty, pediatry, rodzinnego, specjalistów), do badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów ambulatoryjnych i innych.
Spółka uważała, że jej usługi będą zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, bo likwidacja szkody jest elementem usługi ubezpieczeniowej i jest niezbędna do jej wykonania.