Nie da się uniknąć podatku, przekazując wspólnikowi nieruchomość w zamian za jego udziały – wynika z wczorajszej uchwały NSA.
W ten sposób sąd ukrócił kolejną możliwość optymalizacji podatkowej (sygn. akt I FPS 6/15). Przekazanie wspólnikowi nieruchomości przestało być opłacalne zarówno w CIT, jak i VAT. O opodatkowanie takiej transakcji podatkiem dochodowym fiskus zadbał rok temu, dodając od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o CIT odpowiedni przepis (art. 14a).
W sprawie VAT wygrał wczoraj. NSA orzekł po myśli fiskusa, mimo że wcześniejsze poglądy sądów w tej sprawie skłaniały się raczej ku racjom podatników. Na korzyść ministra finansów przemawiał zaledwie jeden wyrok NSA (sygn. akt I FSK 1212/10). Trzy inne, z lat 2012–2015, były korzystne dla podatników (sygn. akt I FSK 1010/11, I FSK 1853/13, I FSK 1814/13). Podobnie orzekały wojewódzkie sądy administracyjne (sygn. akt III SA/Gl 800/14, I SA/Wr 2444/14, III SA/Wa 2945/14, III SA/Wa 2730/13, I SA/Bd 427/14, I SA/Rz 66/14, wszystkie nieprawomocne).