Jesteśmy spółką z o.o., prowadzimy wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zamierzamy zorganizować imprezę integracyjną dla pracowników. Czy możemy odliczać VAT z faktur za organizację tej imprezy?
Jak prawidłowo rozliczać VAT? Co zmieniło się w przepisach? Chcesz wiedzieć, kup Dziennik Gazetę Prawną z książkami VAT. W poniedziałek 25 stycznia książka VAT rozliczenia w praktyce.

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośrednio związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy związane są bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika.

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 571/10), „koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opodatkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpośredni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w jakim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT”.

Tego typu związek istnieje w przypadku dokonywania zakupów związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników (oczywiście, o ile działalność pracodawcy jest opodatkowana). W konsekwencji dopuszcza się odliczanie podatku naliczonego od takich zakupów (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2013 r., ITPP1/443-1351/12/DM, czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2013 r., IPPP3/443-89/13-3/KB). A zatem w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość odliczania VAT z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z organizacją imprezy integracyjnej dla pracowników.

Reklama

Odpowiedzi na trudne pytania o rozliczenia VAT oraz rozstrzygnięcia organów podatkowych w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W poniedziałek 25.01 : książka VAT rozliczenia w praktyce . Odpowiedzi na trudne pytania o rozliczenia VAT oraz rozstrzygnięcia organów podatkowych

We wtorek i środę: VAT 2016 ustawa z komentarzem eksperta cz. 1 i cz. 2