Część osób wynajmując mieszkanie w ogóle nie zgłasza tego faktu fiskusowi. Wychodzi z założenia, że „jakoś to będzie”. Podatku udaje się uniknąć do czasu, aż sprawą nie zainteresuje się urząd skarbowy dzięki uprzejmości sąsiadów.

Gdy fiskus się dowie, że podatek nie jest odprowadzany – w najlepszym wypadku dłużnik będzie musiał uregulować daninę i to wraz z odsetkami. Ci, którzy tego nie zrobią, ryzykują, że zapłacą również karę wymierzoną na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości uszczuplonego podatku.

Dlatego nie warto ryzykować. Warto natomiast znać zasady, jakie rządzą opodatkowaniem najmu. Wynajmujący ma do wyboru dwie formy rozliczania z fiskusem: ryczałt ewidencjonowany (wynoszący 8,5 proc. przychodu) lub opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali (18 lub 32 proc. dochodu). Podatnicy, którzy opłacali podatek w formie ryczałtu w 2015 r. muszą złożyć roczną deklarację PIT-28. Mają na to czas do 1 lutego 2016 r.

W wypełnianiu obowiązków podatkowych w sposób bezpieczny i prawidłowy pomoże książka "Jak rozliczyć najem 2015".

Reklama

Jak rozliczyć najem za 2015 rok? Książka do nabycia w sklepie infor.pl