VAT Adwokaci są zawiedzeni wyrokiem TK z ubiegłego tygodnia. Brak możliwości odzyskania pełnych kosztów zastępstwa procesowego jest przeszkodą w dostępie do wymiaru sprawiedliwości – twierdzą.
Trybunał zajmował się kosztami zastępstwa procesowego, gdy adwokat jest z wyboru (nie z urzędu). Uznał, że niezaliczenie do tych kosztów kwoty VAT jest zgodne z konstytucją (sygn. akt SK 67/13).
W ustnym uzasadnieniu sędzia Stanisław Biernat przypomniał, że podatnik VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez adwokata, jeżeli świadczona usługa prawna jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Gdyby więc sąd zasądzał wynagrodzenie powiększone o VAT, to klient adwokata, który jest podatnikiem tego podatku, wzbogacałby się kosztem przeciwnika procesowego. – Strona wygrywająca nie ponosiłaby zatem ciężaru podatku – podkreślił.