Zbyt wysokie napięcie prądu uszkodziło mieszkańcom telewizory, lodówki itp. Firma Enea wypłaciła im odszkodowania. Ale od tych pieniędzy muszą odprowadzić podatek
Biuro prasowe firmy energetycznej potwierdza obawy poszkodowanych. – Wystąpiliśmy do dyrektora izby skarbowej z prośbą o wydanie interpretacji. I niestety z odpowiedzi, a także z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 550/13) wynika, że wypłacane odszkodowanie jest opodatkowane – przyznaje Danuta Tabaka, rzecznik prasowy spółki. – Obecnie sprawa nadal jest w sądzie i czekamy na jej ostateczne rozstrzygnięcie – dodaje.
Nieszczęśliwa awaria