Przepisy ordynacji podatkowej, które wprowadzają klauzulę przeciwko obejściu prawa podatkowego, zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Klauzula będzie miała zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy, czyli po 15 lipca br. Klauzula będzie mogła być więc zastosowana również do niektórych czynności dokonanych przed wejściem w życie nowelizacji (skutek retrospektywny).
Ma ona dotyczyć tylko działalności, która jest podejmowana tylko po to, aby uniknąć podatku, a korzyść podatkowa przekracza 100 tys. zł. Nadal będzie więc możliwa optymalizacja, gdy podmiot przeprowadza transakcję gospodarczą, a przy okazji próbuje obniżyć podatek – zapewnia Ministerstwo Finansów. Podkreśla, że takich przypadków nowe przepisy nie będą w ogóle dotyczyć.