Przełomowy wyrok w sprawie opłat egzekucyjnych – wojewódzki sąd administracyjny uznał, że komornicy nie są podatnikami VAT.
Zamieszanie z wysokością opłat za czynności komornicze spowodowane było ubiegłoroczną interpretacją ogólną ministra finansów. Stwierdził on, że komornicy sądowi jako prowadzący działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A to oznacza konieczność odprowadzania VAT od pobieranych przez nich opłat za czynności egzekucyjne. Tyle że zgodnie z art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym – i jako taki, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie powinien płacić tej daniny. Z drugiej jednak strony art. 3a ustawy o komornikach stanowi, że wykonują oni czynności należące do ich ustawowych kompetencji na własny rachunek – co by sugerowało, że VAT jednak ich dotyczy.
Krajowa Rada Komornicza od początku negowała zarówno zgodność z prawem nowej interpretacji MF (choćby dlatego, że nakładanie podatków musi następować w drodze ustawy, a nie interpretacji), jak i metodę naliczania podatku. Samorząd zalecał też komornikom występowanie z wnioskami o ustalenie istnienia podstaw prawnych do uznania ich za podatnika VAT w drodze interpretacji indywidualnych.