Tylko do końca czerwca można jeszcze uregulować stare zaległości podatkowe, tj. sprzed 2016 r., na korzystnych warunkach, czyli zapłacić odsetki za zwłokę o połowę niższe od stawki podstawowej. Od 1 lipca 2106 r. również będzie możliwość zapłaty mniejszych odsetek, ale jednak w wyższej wysokości niż do końca I półrocza. Nastąpi zatem podwyżka oprocentowania starych zaległości, mimo że zasadnicza zmiana, która miała miejsce 1 stycznia br., poszła w przeciwnym kierunku – obniżenia preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych z 75 proc. stawki podstawowej do 50 proc.
To niejedyna tegoroczna nowość w zakresie odsetek za zwłokę. Do niekorzystnych należy z pewnością zaliczyć wprowadzenie stawki podwyższonej w odniesieniu do zaległości w VAT i akcyzie.
Wyjątkowo dotkliwa i zaskakująca jest jednak inna zmiana, dotycząca zasad naliczania odsetek za zwłokę w sytuacji przedłużających się z winy fiskusa postępowań podatkowych. Od 2016 r., jeżeli sprawa wraca do organu I instancji, to ten ma na nowo 3 miesiące na wydanie decyzji. W tym czasie podatnikowi biegną odsetki od ewentualnej zaległości podatkowej. Terminu tego nie sumuje się z dotychczasowymi. Możliwa jest więc sytuacja, że sprawa wielokrotnie, z winy fiskusa, wraca do urzędu skarbowego (lub urzędu kontroli skarbowej), a konsekwencje tego ponosi podatnik.