Dostawca energii elektrycznej dla odbiorców krajowych nie może korzystać z mechanizmu reverse charge – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych działającej w formie spółki akcyjnej. Jej głównym celem było prowadzenie rozrachunku dostaw energii elektrycznej (nieprzesyłanej w systemach elektroenergetycznych). Spółka uważała, że przysługuje jej prawo do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych między podmiotami, które mają siedzibę w Polsce. Wskutek tego obowiązek rozliczenia podatku spoczywałby na nabywcy, a nie na spółce.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że jest to niemożliwe. Wskazał, że ogólna zasada stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, o której mowa w art. 199a unijnej dyrektywy, została wprowadzona do krajowego porządku prawnego w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Ta natomiast nie przewiduje mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie energią elektryczną.