Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zaakceptowała z niewielkimi poprawkami projekt dyrektywy, która ma zapobiegać optymalizacjom w podatku dochodowym.
Dokument będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady UE, która odbędzie się 12 lipca 2016 r. Ostatecznie będzie musiał go przyjąć Parlament Europejski.
Projekt dyrektywy zgłosiła w styczniu 2016 r. Komisja Europejska (patrz DGP nr 20/2016). Zaproponowała m.in. wprowadzenie unijnej klauzuli obejścia prawa, podatek od wyjścia z kapitałem do innego państwa i wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich przepisów o CFC (w naszym kraju obowiązują one już od 1 stycznia 2015 r.). Niezależnie od tego zniknąć miałyby możliwości optymalizacji z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych, czyli sytuacje, gdy dochodzi do podwójnego nieopodatkowania tylko z tego powodu, że dwa kraje odmiennie kwalifikują daną płatność.
Wprowadzony zostałby limit dotyczący odliczania odsetek od pożyczek zaciągniętych u podmiotów powiązanych (niedostateczna kapitalizacja). Byłby on uzależniony od dochodu brutto; byłoby to 30 proc. tego dochodu lub w niektórych sytuacjach 3 mln euro (pierwotnie zakładano, że będzie to tylko 1 mln euro). Poszczególne państwa mogłyby przyjąć pułap mniej korzystny.
Nowe przepisy nie objęłyby odsetek od pożyczek udzielonych przed 17 czerwca 2016 r. i tych, które miały sfinansować długookresowe inwestycje publiczne.
Doprecyzowano definicję zagranicznej spółki kontrolowanej. Po zmianach będzie nią także „stała placówka” działająca w innym kraju, czyli zakład.
Nie przeszedł natomiast pomysł Brukseli dotyczący wprowadzenia klauzuli switch-over. Miała ona zabraniać państwom członkowskim wprowadzania zwolnienia z podatku dla zagranicznego dochodu, gdyby ten powstał w kraju o stawce CIT niższej o 40 proc. od stawki obowiązującej w danym państwie. W zamian miała obowiązywać metoda proporcjonalnego odliczenia. Klauzula jednak nie wejdzie w życie.
Najważniejszym powodem wprowadzenia tak wielu zmian do projektu dyrektywy był silny sprzeciw Czech. W zamian za ich poparcie zażądali oni prawa do wprowadzenia odwrotnego obciążenia w VAT dla wszystkich krajowych dostaw towarów dokonywanych w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami. Komisja Europejska obiecała im, że do końca 2016 r. przedstawi propozycję, która pozwoliłaby im ewentualnie na pilotaż. Będzie to jednak i tak wymagało jednomyślnej akceptacji wszystkich krajów członkowskich UE.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>