Gotowe posiłki przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, jeśli są sprzedawane przez placówki gastronomiczne, nie mogą być objęte 5-proc. stawką – stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.
Wyjaśnił, jak stosować art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, który zasadniczo przewiduje 5-proc. stawkę podatku m.in. dla sprzedaży gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc..
Dotychczas organy podatkowe wydały wiele korzystnych interpretacji, w których potwierdzały, że sprzedaż np. kebabów, hot dogów z przyczep gastronomicznych jest objęta 5-proc. stawką, jeśli przedsiębiorca nie zapewnia obsługi kelnerskiej. Organy uważały, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z dostawą towarów, a nie świadczeniem usług. Klienci nie mają bowiem zapewnionej obsługi kelnerskiej, a serwis jest ograniczony wyłącznie do przygotowania, zapakowania i wydania gotowego posiłku lub dostarczenia go do klienta.
Organy powoływały się przy tym na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE wprowadzające rozróżnienie na transakcje dotyczące działalności restauracyjnej i sprzedaży żywności na wynos (np. w sprawie C-231/94 Faaborg-Gelting Linien).
W interpretacji ogólnej jednak minister finansów zwrócił uwagę na to, że ustawa o VAT odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Przedsiębiorca musi więc przyporządkować swoją działalność do właściwego kodu statystycznego.
Minister przypomniał więc, że klasa PKWiU 10.85 „Gotowe posiłki i dania” odnosi się do gotowych posiłków i dań i obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), mrożonych, w puszkach, słoikach, pakowanych próżniowo lub za pomocą innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.
Z kolei dział 56 Polskiej Klasyfikacji Działalności „Działalność usługowa związana z wyżywieniem” obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając lokale samoobsługowe i oferujące posiłki na wynos, z miejscami do siedzenia lub bez nich.
Zdaniem ministra, o tym, czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 „Gotowe posiłki i dania”, czy do działu PKWiU 56 „Usługi związane z wyżywieniem”, decyduje to, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż).
Nie jest istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale to, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – podkreślił minister. Dodał, że bez znaczenia jest również oferowanie produktów osobno bądź w zestawach (np. kanapka mięsna, frytki lub tortilla razem z napojem, pieczone ziemniaki razem z napojem).
Na klasyfikację według PKWiU nie ma także wpływu – zdaniem ministra – to, czy:
● punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym,
● w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła,
● dostępne są naczynia i sztućce,
● produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka),
● w punktach sprzedaży są toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, ogrzewanie.
W związku z tym – według ministra – posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą być objęte stawką 5 proc. VAT, lecz 8 proc.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 24 czerwca 2016 r., nr PT1.050.3.2016.156.
Dla stawki podatku nie ma znaczenia rodzaj obiektu serwującego posiłki