Pani Bożena choruje na cukrzycę, cierpi też na kilka innych dolegliwości. – Mam stwierdzoną niepełnosprawność, jestem pod stałą opieką lekarzy. Miesiąc temu usłyszałam, że ze względu na problemy z krążeniem i kręgosłupem muszę dbać o utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Dostałam indywidualnie opracowaną dietę, ale okazało się, że jest ona niewystarczająca i powinnam dodatkowo wspomagać się suplementami diety. Są one jednak bardzo drogie, miesięcznie wydaję na nie ponad 400 zł. Lekarka pocieszyła mnie, że na pewno będę mogła uwzględnić te wydatki w rozliczeniu podatkowym, nie bardzo jednak wiem, na jakiej zasadzie i czy muszę czegoś dopilnować przez najbliższe miesiące, żeby mieć na to szansę – martwi się czytelniczka.
Wygląda na to, że lekarka pani Bożeny dobrze jej podpowiedziała i w przyszłorocznym zeznaniu podatkowym nasza czytelniczka będzie mogła odliczyć wydatki na suplementy. Ustawa o PIT jasno wskazuje, że osoby, które zostały zakwalifikowane jako niepełnosprawne, mogą skorzystać w rozliczeniu z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć od dochodów te wydatki, które przeznaczą na cele rehabilitacyjne, i takie, które ułatwiają wykonywanie codziennych czynności. Taki zapis pozwala stwierdzić, że dotyczy to również wydatków na leki, o ile zalecenie o ich stosowaniu zostanie stwierdzone przez lekarza.
Nasza czytelniczka pisze, że musi stosować suplementy diety. Nie jest to jednoznaczne z lekami. Zgodnie z definicją z ustawy o bezpieczeństwie żywienia suplementy diety to środki spożywcze, które są skoncentrowanym źródłem witamin i składników mineralnych albo substancji o efekcie odżywczym i mają uzupełniać codzienną dietę. Z interpretacji przygotowanych przez organy podatkowe wynika, że jeśli kupowane suplementy diety spełniają cechy leku na terenie Polski i są w naszym kraju dopuszczone do obrotu, to będzie można wydatki na takie środki odliczyć. Pani Bożena musi jednak pamiętać, że powinna móc przedstawić dokumenty, które stwierdzą, że faktycznie takie wydatki poniosła (np. faktura). W dokumentach takich musi znaleźć się informacja o danych personalnych osoby, która kupiła suplementy. Dowodem sprzedaży nie może więc być paragon z apteki.
Reklama
Konieczne będzie również pisemne zalecenie lekarza odnośnie do stosowania leków (np. recepta lub karta pacjenta). Warto też pamiętać, że przy odliczeniu można uwzględnić jedynie różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w kolejnych miesiącach a kwotą 100 zł.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 251). Art. 3 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 594).