Nawet 100 proc. nieprawidłowo odliczonego VAT – taką sankcję może nałożyć urząd na podatnika od 1 stycznia 2017 r. Straci też on prawo do odliczenia VAT z zakwestionowanej faktury.
To jedna z wielu sankcji, jakie będą grozić podatnikom VAT od 1 stycznia 2017 r. Nowe przepisy uprawniają urząd do odmowy rejestracji lub wykreślenia podatnika z rejestru. Odwrotne obciążenie obejmie roboty budowlane oraz procesory. Prawo do rozliczeń kwartalnych zostanie znacznie ograniczone. Dużo trudniej będzie uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni. Wielu podatników nie będzie już mogło składać papierowych deklaracji VAT. Mali i średni przedsiębiorcy będą musieli wysyłać do MF ewidencję w formacie JPK_VAT – już od rozliczenia VAT za styczeń 2017.
Wykaz towarów wrażliwych, w przypadku dostawy których za VAT sprzedawcy może odpowiadać nabywca, został poszerzony.
Wprowadzono też dodatkowe warunki, które musi spełnić sprzedawca i kupujący, aby organy nie zastosowały odpowiedzialności solidarnej.