Obowiązek składania ewidencji VAT w postaci JPK obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie zacznie obowiązywać aktualizacja struktury JPK Ewidencja VAT.
Obecnie taka procedura dotyczy tylko dużych firm. Od 2017 r. obowiązek ten zostanie rozciągnięty na grupę przedsiębiorców z sektora MSP. Obejmie firmy, które w ostatnich dwóch latach zatrudniały średniorocznie powyżej 10 pracowników lub osiągnęły obroty przekraczające 2 mln euro i jednocześnie ich suma bilansowa przekroczyła 2 mln euro.
Rozszerzenie obowiązku dotyczącego JPK Ewidencja VAT stało się również okazją dla MF do wprowadzenia zmian w tej strukturze. W wersji 2.0 nie różni się ona znacznie od tej znanej już przedsiębiorcom. Zmiany, które zostały wprowadzone, to z jednej strony kosmetyka (związana np. z dostosowaniem struktury do nowego formularza deklaracji VAT-7), a z drugiej naprawa błędów struktury obowiązującej dotychczas.
Wśród głównych zmian wprowadzonych do struktury JPK Ewidencja VAT należą:
1. Wprowadzenie NIP nabywcy dla transakcji sprzedażowych
MF zapowiadało tę zmianę już w sierpniu, kiedy to wycofało się z żądania dostarczania informacji o fakturach zakupu w strukturze JPK Faktury. Zmiana jest niewątpliwie pożądana, gdyż porządkuje dane w JPK i daje możliwość porównywania plików JPK od wielu podmiotów pomiędzy sobą, czyli sprawdzania, kto i kiedy naliczył, a kto odliczył VAT z danej faktury.
Niestety MF chyba jednak nie do końca przewidziało pewne zdarzenia. Mianowicie pole „NIP” zyskało charakter obligatoryjny, a przecież w strukturze JPK Ewidencja VAT nie będą raportowane tylko faktury, ale również np. dzienne raporty z kasy fiskalnej. Dla tego dokumentu brak jest NIP nabywcy. Również faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nie zawierają tej informacji.
2. Wprowadzenie daty faktury dla transakcji zakupu
MF dodało również pole z informacją o dacie wystawienia faktury zakupu, od której podatnik odliczył VAT. Pole to ma charakter opcjonalny.
3. Umożliwienie składania korekt JPK
W drugiej wersji struktury można już dokonywać korekty JPK, tj. wskazać ,czy jest to pierwsze wysłanie struktury, czy też jest to korekta JPK wynikająca ze złożenia korekty deklaracji.
4. Tylko jeden plik
Wprowadzając te zmiany, MF jasno również doprecyzowało, że JPK Ewidencja VAT powinien być wysyłany w postaci jednego pliku, tzn. jedna deklaracja VAT równa się jeden plik JPK.
W nadchodzącym roku dojdzie zapewne również do innych aktualizacji struktury Ewidencji VAT, które będą naprawiały drobne błędy (jak choćby obligatoryjność pola „NIP”) i odpowiadały na sugestie firm z sektora MSP, które po raz pierwszy będą musiały się mierzyć z obowiązkiem raportowania JPK.
Poza obowiązkiem przesyłania JPK pozostaną jeszcze tylko mikroprzedsiębiorcy. Oni będą musieli przekazywać strukturę JPK Ewidencja VAT od 1 stycznia 2018 r.
Natomiast jednostki samorządowe zaczną raportować JPK od 1 lutego 2017 r.
Marcin Madej, główny ekspert w Onwelo