Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia niektóre podmioty z obowiązku uiszczania podatku od prowadzonej działalności lub wykonywanych w jej ramach czynności. Wymienia także podmioty, które odgórnie pozbawione są prawa do zwolnienia z VAT.

Art.113 ustawy o VAT nakłada na część przedsiębiorców konieczność rejestracji jako podatnik VAT nie dając im żadnej możliwości zwolnienia. Wymienia m.in. usługi prawnicze, jubilerskie a także doradztwa. Te ostatnie bywają wyjątkowo kłopotliwe ze względu na szeroką definicję.

Ustawodawca zezwala na zwolnienie z podatku usług doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym wszystkie inne usługi, które można zakwalifikować jako „doradztwo” muszą podlegać opodatkowaniu. Mowa zatem o zawodzie adwokata, notariusza, radcy prawnego, rzeczoznawcy czy pokrewnej profesji, której odgórnie przypięto łatkę „vatowca”.