Nawet jeżeli pracownik jeździ od czasu do czasu prywatnie służbowym samochodem, nie oznacza to, że pracodawca ma zapłacić VAT od paliwa, a dostawę zaewidencjonować w kasie fiskalnej.
Nie zmienia tego ubiegłoroczny wyrok WSA we Wrocławiu.
Często spotykane jest rozwiązanie, w którym pracownik może prywatnie, w mniejszym lub większym zakresie, korzystać ze służbowego pojazdu nieodpłatnie, przy czym wszelkie koszty eksploatacyjne, włącznie z kosztami tankowanego paliwa, ponosi pracodawca. W takiej sytuacji zasadniczym problemem jest rozliczenie dla celów VAT paliwa zużytego przez pracownika do prywatnych celów.