Przedstawiciele pośredni zapłacą VAT od importu, jeżeli podatku nie rozliczył ich klient. Nie oznacza to jednak, że mogą potrącić podatek naliczony – wynika z interpretacji zmieniającej szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Reklama
Chodziło o agencję celną, która na zlecenie swoich klientów zgłaszała towary do unijnej procedury tranzytowej i wypełniała niezbędne ku temu dokumenty. Jako tzw. przedstawiciel pośredni jest ona wraz ze zleceniodawcami solidarnie odpowiedzialna za ewentualnie nierozliczony podatek od towarów i usług.

Reklama
Potwierdza to art. 17 ustawy o VAT, z którego wynika, że agencja jako podmiot zobowiązany wraz ze swoim klientem do rozliczenia cła importowego może być podatnikiem VAT z tytułu importu. Sądziła jednak, że skoro może się zdarzyć, że zapłaci za klienta podatek, to będzie też miała wtedy prawo go odliczyć zgodnie z regułą ogólną zapisaną w art. 86 ustawy o VAT. Poniesie bowiem wydatek konieczny do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie ma też znaczenia, że ona sama nigdy nie była właścicielem importowanego towaru – uważała agencja.
Pierwotnie potwierdził to także dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Jego stanowisko zmienił jednak szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zwrócił uwagę, że z art. 86 ustawy o VAT wynika, że agencja musiałaby wykorzystywać towar w swojej działalności gospodarczej, aby mieć prawo do odliczenia daniny z tytułu jego importu. Potwierdza to też wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 czerwca 2015 r. (sygn. akt C-187/14). Wynika z niego, że prawo do odliczenia VAT istnieje tylko, gdy sprowadzone towary są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych. TSUE wykluczył też prawo do potrącenia VAT przez firmy, które zapewniają odprawę celną, ale nie są importerem ani właścicielem towaru – przypomniał szef KAS. To oznacza, że agencja celna zapłaci wprawdzie podatek za swojego klienta, ale już go nie odliczy.
Ważne
Agencja musiałaby wykorzystywać towar w swojej działalności gospodarczej, aby mieć prawo do odliczenia daniny z tytułu jego importu
Interpretacja szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r., nr DPP8.8101.23.2017.WCH.