Po objęciu przez spółkę udziałów w innym powiązanym podmiocie, w tym w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, trzeba sporządzić dokumentację podatkową. Potwierdziła to ostatnio interpretacja fiskusa
Tak stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 sierpnia 2017 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.103.2017.1.SO).
Stan faktyczny