Przedstawiciele pośredni zapłacą VAT od importu, jeżeli podatku nie rozliczył ich klient. Nie oznacza to jednak, że mogą potrącić podatek naliczony – wynika z interpretacji zmieniającej szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Chodziło o agencję celną, która na zlecenie swoich klientów zgłaszała towary do unijnej procedury tranzytowej i wypełniała niezbędne ku temu dokumenty. Jako tzw. przedstawiciel pośredni jest ona wraz ze zleceniodawcami solidarnie odpowiedzialna za ewentualnie nierozliczony podatek od towarów i usług.
Potwierdza to art. 17 ustawy o VAT, z którego wynika, że agencja jako podmiot zobowiązany wraz ze swoim klientem do rozliczenia cła importowego może być podatnikiem VAT z tytułu importu. Sądziła jednak, że skoro może się zdarzyć, że zapłaci za klienta podatek, to będzie też miała wtedy prawo go odliczyć zgodnie z regułą ogólną zapisaną w art. 86 ustawy o VAT. Poniesie bowiem wydatek konieczny do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie ma też znaczenia, że ona sama nigdy nie była właścicielem importowanego towaru – uważała agencja.